เกี่ยวกับเขาค้อทะเลภู

ความเป็นมาของเรา

เขาค้อทะเลภูได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยสะท้อนถึงความอุทิศตนเพื่อการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมจากธรรมชาติของไทย ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล

ความงามนั้นแท้จริงแล้วคือการมีสุขภาพดี

เราเชื่อว่าความงามนั้นควรออกมาจากภายใน ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์เขาค้อทะเลภู ได้ทำการคิดค้นขึ้นโดยคำนึงถึงความงามอย่างยั่งยืนของเส้นผมและผิวพรรณเป็นหลัก

ปราศจากสารเคมีอันตราย

สารเคมีบางชนิดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว แต่ส่วนมากนิยมใส่เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มความง่ายในการใช้งาน ในขณะที่เขาค้อทะเลภูทุ่มเทให้กับการคิดค้นสูตรที่ปราศจากสารเคมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวของผู้บริโภค

ส่วนผสมจากธรรมชาติของไทย

ด้วยเทคนิคและวิทยาการที่ทันสมัย เราสามารถคงคุณค่าของสารออกฤทธิ์ที่มาจากส่วนผสมธรรมชาติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ และสะท้อนหลัก 'ภูมิปัญญาไทย' สู่ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

#1

แชมพูสมุนไพรอันดับ1ในประเทศไทย

80+

ผลิตภัณฑ์กว่า 80 รายการ

5

จัดจำหน่าย 5 ประเทศทั่วโลก

คู่ค้าสากล

การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ

ในฐานะที่เป็นแชมพูสมุนไพรอันดับ 1 ของประเทศไทย เขาค้อทะเลูภูเปิดรับพันธมิตรในการจัดจำหน่ายเพื่อขยายแบรนด์ของเราในสู่สากล มุ่งเน้นกลุ่มประเทศที่ใส่ใจสุขภาพ มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และให้ความสำคัญกับส่วนผสมธรรมชาติของไทย
หากคุณเชื่อว่าสินค้าไทยมีความโดดเด่น และเป็นที่ชื่นชมในตลาดสากล เรายินดีอย่างยิ่งหากคุณจะติดต่อเพื่อร่วมเป็นคู่ค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของเรา
ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาไทย